Członkowie Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Lista członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

w Leśnicy – stan na dzień 15.01.2017 r.

1. Baldy Krystian Wójt Gminy Łubniany www.lubniany.pl
2. Bartek Rafał Przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim www.skgd.pl
3. Brol Harald Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice www.krapkowice.pl
4. Ciecior Florian Wójt Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.pl
5. Czaja Waldemar Wójt Gminy Zębowice www.zebowice.pl
6. Ficoń Krzysztof   Wójt Gminy Bierawa www.bierawa.pl
7. Gaida Waldemar Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego www.powiatstrzelecki.pl
8. Galla Ryszard Poseł na Sejm RP www.ryszard-galla.pl
9. Gambiec Marcin Radny Miasta Opole MN  
10. Gisman Józef Wicestarosta Kędzierzyńsko-Kozielski www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl
11. Haraf Romuald Z - ca Burmistrza Krapkowic www.krapkowice.pl
12. Hindera Arnold Sekretarz Euroregionu Pradziad, Były Burmistrz Białej  
13. Iwanowski Andrzej Z - ca Burmistrza Leśnicy  www.lesnica.pl
14. Jastrzembski Łukasz Burmistrz Leśnicy  www.lesnica.pl
15. Kanzy Piotr Wójt Gminy Polska Cerekiew www.polskacerekiew.pl
16. Kampa Waldemar Wójt Gminy Turawa www.turawa.pl
17. Kasiura Andrzej Burmistrz Krapkowic www.krapkowice.pl
18. Kauch Tadeusz Burmistrz Ujazdu www.ujazd.pl
19. Kierat Włodzimierz Wójt Gminy Radłów www.radlow.pl
20. Kolek Roman Wicemarszałek Województwa Opolskiego www.umwo.opole.pl
21. Kołodziej Hubert Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Opolskiego www.opolskie.pl
22. Koprek Grzegorz Z - ca Wójta Gminy Izbicko www.izbicko.pl
23. Koston Norbert Burmistrz Kolonowskiego www.kolonowskie.pl
24. Kotyś Józef Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego www.kotys.pl
25. Koźlik Róża Burmistrz Dobrodzienia www.dobrodzien.pl  
26. Kubata Bernard Wójt Gminy Walce www.walce.pl
27. Kulej Zdzisław Wójt Gminy Ciasna www.ciasna.pl
28. Malik Róża Burmistrz Prószkowa  www.proszkow.pl
29. Miczka Piotr Były Wójt Gminy Walce www.proszkow.pl
30. Mutz Krzysztof Wójt Gminy Tarnów Opolski www.tarnowopolski.pl
31. Parys Alojzy Wójt Gminy Cisek www.cisek.pl
32. Pietruszka Leonard Wójt Gminy Komprachcice www.komprachcice.pl
33. Puławski Andrzej Wójt Gminy Murów www.murow.pl
34. Pytel Brygida Wójt Gminy Izbicko www.izbicko.pl
35. Rasch Norbert Radny Sejmiku WO www.tskn.vdg.pl
36. Rogacka Helena Z - ca Wójta Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.pl
37.  Swaczyna Józef Starosta strzelecki www.powiatstrzelecki.pl
38. Swoboda Henryk Wójt Gminy Pawonków www.pawonkow.pl
39. Wacławczyk Konrad Zastępca Burmistrza Kolonowskiego www.kolonowskie.pl
40. Warzecha Krzysztof Przewodniczący TSKN Powiatu Opolskiego  
41. Weber Irena Zastępca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki www.dobrzenwielki.pl
42. Wojtala Joachim Burmistrz Gogolina www.gogolin.pl
43. Wojciechowski Marian Wójt Gminy Reńska Wieś www.renskawies.pl
44. Wróbel Henryk Wójt Gminy Dobrzeń Wielki www.dobrzenwielki.pl
45. Wycisło Marcin Wójt Gminy Jemielnica www.jemielnica.pl
46. Wysdak Krzysztof Członek Zarządu Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl
Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy