Projekt: "Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego" w 2019 r.

Projekt "Dofinansowanie kosztów personalnych pracowników biurowych Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w 2019 r." jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

"Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska" / Dieses Projekt wird gefordet aus Mitteln der deutschen Minderheit, welche in Verfugung der Stiftung fur die Entwicklung Schlesiens stehen"

b_0_120_16777215_00_images_2016.03.03WalneRaszowa_MSWiA_-_logo_-2016_rok.jpg

 

 

 b_0_92_16777215_00_images_2016logofrs_LOGO2016.png

 

 

 

 

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy