Sprawozdanie z XXVI Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2018

b_0_100_16777215_00_images_XXVIPOMN2018_XXVIPOMN077.jpgTegoroczny XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2018 odbył się w niedzielę 17 czerwca 2018 r. w miejscowości Lichynia, gmina Leśnica. Przedsięwzięcie  to zorganizowane zostało przez Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy.

Czytaj więcej...

Werdykt jury po XXVII Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2018

b_0_100_16777215_00_images_XXVIIPZD2018_XXVIIPZD094.jpgTegoroczny już XXVII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2018 odbył się tradycyjnie w dzień pielgrzymki mniejszości narodowych w Górze Św. Anny, który w tym roku przypadł na 3 czerwca.

Czytaj więcej...

2018.05.23 Spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Dańcu

 b_0_100_16777215_00_images_23.05.2018Daniec_Daniec23.0504.jpgW dniu 23 maja 2018 r. w restauracji „Na Wzgórzu” w Dańcu, w gminie Chrząstowice odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego tematem przewodnim była nowa ustawa o Prawie łowieckim. Na drugą część spotkania zaproszony został Opolski Kurator Oświaty pan Michał Siek, który przyjął zaproszenie i zaszczycił zebranych członków i przedstawicieli oświaty swoją obecnością.  

Czytaj więcej...

2018.05.16 Spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Dańcu

b_0_100_16777215_00_images_Daniec12.jpgW dniu 16.05.2018 w Dańcu odbyło się kolejne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, na które zaproszeni zostali również wójtowie i burmistrzowie z całego województwa Opolskiego. Tematem wiodącym były zmiany interpretacji zapisów ustawy dotyczącej nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i jako obcego. Spotkanie otworzył i poprowadził Pan Łukasz Jastrzembski – Sekretarz Stowarzyszenia, który powitał obecnych członków i przybyłych gości.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie zadania pn. XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2018

Projekt "XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

Leśnica 2018"

dofinansowano ze środków dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

 

 

Dofinansowanie zadania pn. XXVII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2018

Projekt " XXVII Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2018"

dofinansowano ze środków dotacji

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

b_0_100_16777215_00_images_logoMSWIA2016_MSWiA_-_logo_-_18_I_16.jpg

 

 

 

 

Dofinansowanie zadania "XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej"

Projekt "XXVI Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej" współfinansowany jest

ze środków otrzymanych

 od Samorządu Województwa Opolskiego.

b_0_100_16777215_00_images_logoumwo2018_LogoUMWO2018.jpg

 

 

 

 

2018.03.14 Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Pokrzywnicy

b_0_100_16777215_00_images_14.03.2018Pokrzywnica_Pokrzywnica01.jpg14 marca 2018 roku w Pokrzywnicy (Gmina Reńska Wieś) odbyło się w coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2017. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2017 rok.   

Czytaj więcej...

2018.02.05 Noworoczne spotkanie członków z Jego Ekscelencją Andrzejem Czają Biskupem Opolskim

b_0_100_16777215_00_images_05.02.2018Glebinow_Glebinow22.jpgDnia 5 lutego 2018 roku odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają Biskupem Opolskim w Ośrodku Formacyjno - Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie. 

Czytaj więcej...

XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach

b_0_100_16777215_00_images_festiwal2017_festiwal201752.jpgW dniach 18 i 19 listopada 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach odbył się XXVI Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach – 26. Festival der Chöre und Gesangsgruppen in Walzen, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach oraz Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy. Festiwal jest jednym z najstarszych imprez kulturalnych mniejszości niemieckiej, który umożliwia chórom i zespołom śpiewaczym do prezentacji ich niemieckiego dorobku artystycznego przed szeroka publicznością. 

Czytaj więcej...

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy