2015.06.07 XXIV Przegląd Zespołów Dizecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej

b_0_100_16777215_00_images_2015.06.07PZDIMMN_XXIVPZDiMMN059.jpgTradycyjnie w dniu pielgrzymki mniejszości narodowych i etnicznych odbył się w Górze Św. Anny XXIV Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej. Przegląd zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Dnia 7 czerwca na scenie namiotu festynowego wystapiło łącznie 32 zespoły pielęgnujące kulturę mniejszości niemieckiej oraz gościnnie jeden zespół z niemieckiego miasta Görlitz.

Czytaj więcej...

2015.05.15 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Radłowie

b_0_100_16777215_00_images_2015.05.15.Radlow_2015Radlow08.jpgW dniu 15 maja br. odbyło się w Radłowie, w Restauracji "U Seweryna" spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Gospodarzem spotkania był Włodzimierz Kierat - Wójt Gminy Radłów. Podczas spotkania Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek kompleksowo omówił Program Wieloletni Senior - WIGOR na lata 2015 - 2020.

Czytaj więcej...

2015.03.11 Walne Zgromadzenie Członków

b_0_100_16777215_00_images_2015.03.11-Olszowa_2015Olszowa04.jpgDnia 11 marca 2015 r. odbyło się w Olszowej coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Walne było spotkaniem sprawozdawczo - wyborczy. Po przyjęciu sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało ustępującemu Zarządowi absolutorium za rok 2014. Następnie Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowy Zarząd oraz nową Komisję Rewizyjną.

Czytaj więcej...

2015.01.21 Noworoczne spotkanie członków z Jego Ekscelencją Andrzejem Czają Biskupem Opolskim

b_0_100_16777215_00_images_2015Glebinow_2015Glebinow37.jpgW dniu 21 stycznia br. odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Ośrodku Formacyjno - Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie. Podczas spotkania dyskutowano o planowanych zmianach i reformach w samorządach lokalnych. Prelekcję w tym temacie wygłosił Wiceminister Administracji i Cyfryzacji Marek Wójcik, który mówił również o współczesnym samorządzie po roku 2020.

Czytaj więcej...

2014.12.10 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Zakrzowie

b_0_100_16777215_00_images_Zakrzow_Zakrzow17.jpgW dniu 10 grudnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie odbyło się spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie kampanii wyborczej oraz wyborów samorządowych. Podczas spotkania Członkowie stowarzyszenia podjęli działania przygotowawcze do pracy w nowej kadencji. Obecni na spotkaniu wytyczyli kierunki działania oraz obszary problematyczne, których rozwiązanie posłuży wzrostowi jakości podejmowanych decyzji samorządowych w służbie lokalnej społeczności.  

Czytaj więcej...

XXIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach

b_0_100_16777215_00_images_XXIIIFestiwalChorow2014_XXIIIFChiZS185.jpgW dniach 8 i 9 listopada 2014 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Walcach odbył się  XXIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach – XXIII Festival der Chӧre und Gesangsgruppen der deutschen Minderheit, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach oraz Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Sabine Haake - Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Wicestarosta Powiatu Krapkowickiego – Pani Sabina Gorzkulla  – Kotzot, Burmistrz Krapkowic - Pan Andrzej Kasiura oraz Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN w Walcach Pan Jerzy Mikus.

Czytaj więcej...

2014.09.16 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Jełowej

b_0_100_16777215_00_images_Jelowa_Jelowa10.jpgDnia 16 września br. odbyło się w Restauracji „Bartosz” w Jełowej spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Gospodarzem spotkania był Pan Krystian Baldy – Wójt Gminy Łubniany. Podczas spotkania omówiona została problematyka obowiązków samorządów wynikających z Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wybranych problemów z Ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach oraz planowanych zmian w ustawie Prawo wodne.

Czytaj więcej...

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2014

b_0_100_16777215_00_images_Dozynki2014_WystepySobota_WystepySobota034.jpgTegoroczny Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych był przedsięwzięciem dwudniowym, a odbył się w dniach 30 i 31 sierpnia 2014 r. w sołectwie Zalesie Śląskie. Imprezę rozpoczął tradycyjnie barwny korowód dożynkowy ulicami Zalesia Śląskiego. Po nim, w namiocie festynowym ustawionym na boisku, rozpoczęła się cześć artystyczna, którą rozpoczął koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy pod batutą Klaudiusza Lisonia.

Czytaj więcej...

2014.07.23 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Raszowie

b_0_100_16777215_00_images_2014.07.23Raszowa_Raszowa11.jpgSpotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego dnia 23 lipca 2014 r. poprzedzone było uczczeniem pamięci zmarłego przed pięcioma laty Burmistrza Leśnicy i Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała. Członkowie złożyli na Jego grobie w Leśnicy wieńce i zapalili znicze. Następnie przejechali do restauracji „Viktorjan” w Raszowie, gdzie odbyło się spotkanie naszych Członków.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z XXII Przeglądu Orkiestr Mniejszości Niemieckiej

b_0_100_16777215_00_images_XXIIPOMN_Zdjecia1024x800_ZdjeciaXXIIPOMN133.jpgW niedzielne popołudnie w gminie Leśnica rozbrzmiewała muzyka orkiestr dętych. W dniu 15 czerwca 2014 r. odbył się w miejscowości Lichynia XXII Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. Przedsięwzięcie zorganizowało Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe we współpracy z Burmistrzem Leśnicy. Do konkursu przystąpiło 15 orkiestr dętych: 13 z województwa opolskiego oraz 2 z województwa śląskiego. Łącznie na scenie wystąpiło 542 muzyków.

Czytaj więcej...

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy