2014.07.23 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Raszowie

b_0_120_16777215_00_images_2014.07.23Raszowa_Raszowa11.jpgSpotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego dnia 23 lipca 2014 r. poprzedzone było uczczeniem pamięci zmarłego przed pięcioma laty Burmistrza Leśnicy i Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała. Członkowie złożyli na Jego grobie w Leśnicy wieńce i zapalili znicze. Następnie przejechali do restauracji „Viktorjan” w Raszowie, gdzie odbyło się spotkanie naszych Członków.

Po oficjalnym otwarciu przez Przewodniczącego, powitaniu przybyłych Członków i zaproszonych Gości Pani Jolanta Gniońska – Dobosz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Opola przedstawiła problematyką „Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – procedury związane z oddziaływaniem na środowisko”. W ramach tematu omówione zostały obowiązki gmin wynikające z ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach, uwarunkowania tworzenia PSZOK – ów, obowiązki gmin wynikające z konieczności osiągnięcia w 2021 r. poziomów recyklingu oraz budowa PSZOK – ów w procesie inwestycyjnym (regulacje prawne, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).
Kolejno Pan Hubert Kołodziej – specjalista ds. oświaty w ZNSSK, Pan Martin Cichon – Dyrektor Opolskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli oraz Pani Martyna Halek z Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego przestawili ofertę edukacyjną Opolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego. Przedstawione został zakres działań OCDN – u, priorytety działań, organizowane warsztaty szkoleniowe oraz szkolenia dla nauczycieli języka niemieckiego. Zaprezentowana została również oferta edukacyjna OCDN – u, metodologia prowadzenia szkoleń dla nauczycieli języka niemieckiego. OCDN prowadzi również doradztwo metodyczno – prawne, jak również warsztaty doskonalące dla nauczycieli języka niemieckiego. OCDN współpracuje również z Instytutem Goethego, jak również posiada bogaty wachlarz materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.   
Wspólna dyskusja zakończyła spotkanie.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1  

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy