2014.09.16 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Jełowej

b_0_120_16777215_00_images_Jelowa_Jelowa10.jpgDnia 16 września br. odbyło się w Restauracji „Bartosz” w Jełowej spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Gospodarzem spotkania był Pan Krystian Baldy – Wójt Gminy Łubniany. Podczas spotkania omówiona została problematyka obowiązków samorządów wynikających z Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, wybranych problemów z Ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach oraz planowanych zmian w ustawie Prawo wodne.

Powyższe tematy przedstawili prelegenci: Pan Manfred Grabelus – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO oraz Pan Zbigniew Bahryj – Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.  

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy