XXIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach

b_0_120_16777215_00_images_XXIIIFestiwalChorow2014_XXIIIFChiZS185.jpgW dniach 8 i 9 listopada 2014 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Walcach odbył się  XXIII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach – XXIII Festival der Chӧre und Gesangsgruppen der deutschen Minderheit, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Walcach oraz Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Sabine Haake - Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, Wicestarosta Powiatu Krapkowickiego – Pani Sabina Gorzkulla  – Kotzot, Burmistrz Krapkowic - Pan Andrzej Kasiura oraz Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN w Walcach Pan Jerzy Mikus.

 

Uczestników oraz gości przywitali oraz uroczystego otwarcia Festiwalu dokonali: Pani Bożena Adamów - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach oraz gospodarz Gminy -  Pan Bernard Kubata.

Motywem przewodnim uroczystości były słowa wiersza Josepha von Eichendorffa, patrona Szkoły  w tłumaczeniu  ks. Jerzego Szymika:

“Schlaft ein Lied in allen Dingen
Die da traumen fort und fort, Und die Welt hebt on zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.”


„W rzeczach wszystkich pieśń uśpiona
Śni o śpiewie w ciszy snów.
Świat czarowną pieśń wykona,
Gdy go zbudzisz magią słów.”

Chóry oraz zespoły śpiewacze oceniane były przez jury, w składzie: Ingryda Salamon - przewodnicząca, Herbert Niedziela oraz Walter Paul

Pierwszego dnia imprezy zaprezentowały się 4 chóry oraz gościnnie wystąpił Chór DFK Zbrosławice pod dyrekcją Pana Jana Tlatlika - łącznie 148 osób.

Tego dnia zwyciężył Krappitzer Chor (Krapkowice), którego dyrygentem jest Pan Henryk Szoja. Krappitzer Chor w festiwalu uczestniczył już 14 razy.  

Na II miejscu uplasował się Chór Canthabiles z Kątów Opolskich, pod  kierownictwem Pana Zygfryda Maczurka. Chór ten również gościł w Walcach po raz czternasty.

III miejsce zostało przyznane Chórowi Heimatklang z Kłodnicy, pod kierownictwem Pani Jolanty Stefaniak.

Wyróżnienie uzyskał DFK Chor Tarnau z Tarnowa Opolskiego, którym kieruje Pan Franz Dylla.

W niedzielne popołudnie swoje umiejętności zaprezentowało 18 zespołów śpiewaczych, czyli razem 267 uczestników, spośród których decyzją jury wyłoniono zwycięzcę – Ligockie Wrzosy (Ligota Pruszkowska) - zespół prowadzony przez Pana Przemysława Ślusarczyka.

II miejsce przyznano „Kupskiemu Echu” z Kup - kierownik zespołu Agnieszka Ślusarczyk.

III miejsce ex aequo przyznano trzem zespołom: „Frohsinn” z Leśnicy  -  kierownik zespołu Pani Maria Czeczor, „Walczankom” – pod kierownictwem Pani Marii Żmija – Glombik oraz „Dobrzeniankom” – pod kierownictwem Pani Elżbiety Scheitza.

W czasie obrad Jury, w niedzielny wieczór wystąpiła utalentowana, młoda artystka Pani Julia Ledwoch, która porwała widownię do wspólnej zabawy.

Każdy z występujących zespołów i chórów otrzymał nagrodę pieniężną oraz pamiątkowy dyplom i statuetkę.  

Pierwszy raz festiwal odbył się w 1992 r. na scenie waleckiego Ośrodka Kultury i od tej pory przez 23 lata wzięło udział w festiwalu 140 chórów i 500 zespołów.

Imprezę zorganizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy