2015.03.11 Walne Zgromadzenie Członków

b_0_120_16777215_00_images_2015.03.11-Olszowa_2015Olszowa04.jpgDnia 11 marca 2015 r. odbyło się w Olszowej coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Walne było spotkaniem sprawozdawczo - wyborczy. Po przyjęciu sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało ustępującemu Zarządowi absolutorium za rok 2014. Następnie Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowy Zarząd oraz nową Komisję Rewizyjną.

W skład Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w latach 2015 - 2019 weszli: Józef Swaczyna (który po ukonstytuowaniu się Zarządu objął funkcję Przewodniczącego), Ryszard Galla (Wiceprzewodniczący), Marcin Wycisło (Skarbnik), Łukasz Jastrzembski (Sekretarz). Róża Malik (Członek), Krystyna Helbin (Członek), Joachim Wojtala (Członek) i Andrzej Kasiura (Członek). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Krzysztof Ficoń, Barbara Wróbel oraz Krystian Baldy. 

Walne Zgromadzenie Członków ustaliło ramowy program pracy w roku 2015. Podczas spotkania omówiono szereg bieżących tematów: finansowanie dokształcania nauczycieli języka niemieckiego, objęcie patronatem II Konkursu Plastycznego pn. "Rodzina naturalnym środowiskiem człowieka”, wskazanie miejsc obozów pracy (w związku z obchodami Tragedii Górnośląskiej) oraz ożywienie partnerstw niemieckich gmin i jednostek oświaty. 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy