Informacja o projekcie Góra Św. Anny - Opolskie Centrum Dziedzictwa Kultorowo-Przyrodniczego

Informacja o projekcie

GÓRA ŚW. ANNY – OPOLSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWO-PRZYRODNICZEGO

 

do dnia 31 lipca 2015r. trwają prace nad projektem:

Góra Św. Anny – Opolskie Centrum Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego

Zadanie projektowe polega na opracowaniu spójnej, zdefiniowanej obszarowo i promującej zintegrowane podejście terytorialne koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego dla Centrum Pielgrzymkowo-Rekreacyjno- Turystycznego - Góra Św. Anny.

Zamawiającym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle wraz z Gminą Leśnica, a wykonawcą zadania firma P.A. NOVA S.A. z Gliwic.

 

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego
Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Baner400.jpg

 

 

 

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy