Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych Leśnica 2015

b_0_120_16777215_00_images_dozynkiPDA2015_dozynki2015PDA092.jpgTegoroczny Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Gminnych rozpoczął się uroczystą, dziękczynną Mszą Św. w Grocie Lurdzkiej w Górze Św. Anny, w której  uczestniczyli rolnicy i delegacje z koronami. Po zakończonej Mszy Świętej uczestnicy przemaszerowali wraz z Orkiestrą z Góry Św. Anny spod Groty do namiotu festynowego ustawionego obok Domu Pielgrzyma, gdzie artyści zaprezentowali swój bogaty niemiecki dorobek artystyczny.

W czasie przeglądu wystąpiły: zespoły wokalne FROHSINN, StudioWokalne BIS, MERITUM, zespoły taneczne: „Słoneczka”, „La Bella”, zespół taneczny WAL-NAK, Orkiestra z Góry Św. Anny, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica oraz gwiazda wieczoru duet Aneta i Norbert.
W myśl tradycji ks. Jan Paweł Sacher – proboszcz Wysokiej, poświęcił chleb dożynkowy wypieczony z tegorocznych zbóż, który starostowie dożynkowi z poszczególnych miejscowości Gminy Leśnica uroczyście przekazali na ręce Burmistrza Leśnicy – Łukasza Jastrzembskiego. Burmistrz podzielił się poświęconymi bochenkami chleba z licznie zaproszonymi gośćmi, wśród których byli: Mathijas Brützke – były burmistrz z partnerskiej  Gminy Crostwitz, Ryszard Galla – Poseł na Sejm, Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Ryszard Froń – Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnicy, Helmut Paisdzior – Zarząd Gminny TSKN, Państwo Mariola i Joachim Wiesiollek, Herbert Czaja – Prezes Izby Rolniczej w Opolu, Hubert Mincer – delegat do Izby Rolniczej, Ksiądz Hubert Janowski – Diecezjalny Duszpasterz Rolników, O. Ambroży Pampuch – Proboszcz Góry Św. Anny, Ks. Jan Paweł Sacher – Proboszcz Wysokiej, O. Ignacy Szczytowski – Dyrektor Domu Pielgrzyma, Róża Nizioł – Sekretarz Gminy Leśnica, Agnieszka Nowak – Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty.    
Tradycyjnym elementem przedsięwzięcia był również konkurs koron żniwnych. Przepiękne korony dożynkowe z 11 miejscowości gminy Leśnica zostały ocenione przez komisję składającą się z osób wskazanych przez sołtysów wszystkich sołectw / osiedli zgłoszonych do konkursu. Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia:
I miejsce – Leśnica, Wysoka
II miejsce – Góra Św. Anny, Łąki Kozielskie
III miejsce – Dolna
Wyróżnienie – Poręba, Lichynia, Zalesie Śl., Krasowa, Raszowa i Kadłubiec.

Każde sołectwo otrzymało pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrodę pieniężną. Przedsięwzięcie zakończyła wspólna zabawa taneczna z zespołem KLAWO.


Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom sołectwa Góry Św. Anny, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznych Dożynek. Serdecznie dziękujemy paniom z Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji za udekorowanie namiotu festynowego. Podziękowania składamy również pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Leśnicy, strażakom z OSP Wysoka oraz Domowi Pielgrzyma.

Szczególne podziękowania należą się również wszystkim występującym zespołom, jak i tym wszystkim, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu przyczynili się do zorganizowania i sprawnego przebiegu imprezy.

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek Leśnica 2015 zrealizowano dzięki dotacjom Ministra Administracji i Cyfryzacji, Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu oraz z budżetu gminy Leśnica.


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

 

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy