2016.03.03 Walne Zgromadzenie Członków

b_0_120_16777215_00_images_2016.03.03WalneRaszowa_3.03Raszowa09.jpgDnia 3 marca 2016 roku odbyło się w Raszowej (Gmina Leśnica) coroczne Walne Zgromadzenie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego odczytano sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności stowarzyszenia za rok 2015. Po przyjęciu sprawozdań oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej udzielone zostało Zarządowi absolutorium za 2015 rok. 

 
Następnie Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie wybrało, w miejsce zmarłej K. Helbin, nowego członka Zarządu, Rafała Bartka. Podczas Walnego został ustalony zakres tematyczny programu pracy stowarzyszenia na rok 2016 oraz ustalono miejsca kolejnych spotkań. Podczas spotkania omówiony został aktualny temat: Program 500+ i jego realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego. Prelegentem był pan Mieczysław Wojtaszek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który nie tylko wyjaśnił cele i korzyści programu, ale również podał koszty obsługi programu w gminach oraz zaprezentował stronę internetową OUW w Opolu (www.500plusopolskie.pl), na której można znaleźć wszelkie informacje dotyczące Programu 500+.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy