2016.04.20 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Gogolinie

b_0_120_16777215_00_images_gogolin2016_20.04Gogolin03.jpgSpotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego odbyło się dnia 20 kwietnia br. w Restauracji „Karolinka” w Gogolinie. Gospodarzem spotkania był pan Joachim Wojtala – Burmistrz Gminy Gogolin, który wspólnie z Przewodniczącym Zarządu Panem Swaczyną przywitał przybyłych członków oraz gości. Po wstępnych słowach przystąpiono do prezentacji multimedialnej Gminy Gogolin w świetle poczynań władzy samorządowej, zaangażowania mieszkańców oraz przedstawienia Gminy pod względem rekreacyjnym, sportowym i turystycznym.


Następnie został omówiony temat szkolnictwa i jego finansowania. Prelegentem był Pan Waldemar Gaida, który w  swojej prezentacji przedstawił zakres zadań, omówił subwencję oraz zaprezentował schemat optymalizacji wydatków w oświacie. Kolejnym tematem spotkania było omówienie sposobu naliczania dotacji celowej dla gmin na realizacje zadań zleconych. Prelegentem była Pani Jolanta Drochomirecka, Skarbnik Powiatu Strzeleckiego, która przedstawiła swoje uwagi dotyczące sposobu naliczania dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Podała między innymi rozwiązania, jakie JST powinny stosować, aby móc się odpowiednio rozliczyć i nie dokładać ze swoich gminnych budżetów. W ramach spotkania odbyła się także prezentacja Firmy NEOPBX S.C., która zajmuje się innowacyjną technologią teleinformacyjną dla firm, Samorządów i Jednostek Budżetowych. Firma ta posiada sprawdzone rozwiązania teleinformatyczne dla Samorządów i Jednostek Budżetowych, w których zakładają spłatę instalacji z oszczędności na rachunkach telefonicznych. Prelegentem był pan Dariusz Skibicki, który zaprezentował obecnym nowoczesna technologię teleinformatyczną ale i zwrócił uwagę na korzyści, jakie wypływają z instalacji  owej technologii. Gościnnie swoją ofertę zaprezentowała Firma WEBER GROUP, zajmująca się wypożyczaniem oraz rozstawianiem mobilnych telebimów oraz ścian video podczas koncertów, dni miasta, wydarzeń sportowych, targów i stoisk handlowych czy stref kibica, jak również konferencjach czy kampanii reklamowych.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1  

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy