2016.06.15 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Zakrzowie.

b_0_120_16777215_00_images_15.06.2016Zakrzow_Zakrzow15.06.201613.jpgSpotkanie w Zakrzowie, które odbyło się 15 czerwca 2016 roku poprowadził Przewodniczący Zarządu Józef Swaczyna. Gospodarzem spotkania był pan Piotr Kanzy – Wójt Gminy Polska Cerekiew, który przywitał przybyłych członków. Następnie Pan Wójt Kanzy, poinformował, iż w dniach 15-17 lipca br. w Zakrzowie odbędą się I Mistrzostwa Polski w Polo, na które wszystkich serdecznie zaprosił.
 Po wstępnych słowach przystąpiono do prezentacji multimedialnej Gminy Polska Cerekiew oraz Ośrodku Szkolenia Olimpijskiego w Zakrzowie, w którym odbyło się spotkanie.


Tematy jakie poruszone zostały na tym spotkaniu dotyczyły umów, jakie zawierają Gminy, a DFK w sprawie użytkowania tzw. Begegnungsstätte (Domów Spotkań), gdzie prelegentem była Sekretarz TSKN –u w Opolu Pani Donath-Kasiura.
Kolejnym tematem był transport publiczny oraz działania i plany związane z organizacją transportu zbiorowego. Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Pan Horaczuk   przedstawił szereg wniosków, które wiążą się z powyższym tematem, m.in. bezpośrednie powiązanie Opola z węzłem Autostrady A4, budowa obwodnic w ciągu dróg krajowych, wdrożenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, finansowanie budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, realizacja inwestycji na liniach kolejowych, niskoemisyjna gospodarka – węzły przesiadkowe- powiązanie różnego rodzaju komunikacji.
Natomiast Pan Swaczyna w zastępstwie Pana Gaidy przedstawił sytuację transportu publicznego w Powiecie Strzeleckim.
Na koniec spotkania zaprezentowany został System ERGO firmy Geopolis z Włocławka, który jest bardzo użyteczny w gospodarce przestrzennej, dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej, zapewniając dostęp do wszystkich funkcji informatycznych i edycyjnych. System ten zawiera moduły służące do pracy w strefie gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, ochronie środowiska, ochronie zabytków, zarządzaniem infrastrukturą drogową, gospodarka komunalną, zarządzaniem infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy