2016.07.27 Rocznicowe spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Leśnicy

b_0_120_16777215_00_images_27.07.2016Lesnica_27.07.2016Lesnica07.jpgSpotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego dnia 27 lipca 2016 r. poprzedzone było uczczeniem pamięci zmarłego Burmistrza Leśnicy i Przewodniczącego Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego śp. Huberta Kurzała. Członkowie złożyli na Jego grobie w Leśnicy wiązankę i zapalili znicze. Po krótkiej zadumie nad grobem oraz wspomnieniach dotyczących śp. Huberta Kurzała wszyscy udali się do restauracji Na Szlaku, gdzie odbyło się spotkanie naszych Członków.


Spotkanie otwarte zostało przez gospodarza Gminy Leśnica Pana Łukasza Jastrzembskiego który powitał przybyłych Członków. Po oficjalnym otwarciu głos zabrał Pan Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, który omówił rezultaty spotkania mediacyjnego w sprawie rekompensat dla gmin przyłączonych do Miasta Opole. Podsumowano również posiedzenie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Warszawie oraz ustalono harmonogram spotkań oraz zakres tematyczny na II półrocze 2016 r.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy