2016.10.05 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Bierawie

b_0_120_16777215_00_images_2016.10.05Bierawa_DSC04930.JPGSpotkanie, które odbyło się 5 października br. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, otwarte zostało przez Przewodniczącego Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego Pana Swaczynę oraz przez Gospodarza Gminy Bierawa Pana Krzysztofa Ficoń.

Po krótkiej prezentacji Gminy Bierawa, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania. Pan Krystian Baldy, Wójt Gminy Łubniany omówił temat regulacji prawnych odnośnie opieki nad zwierzętami. Za pomocą prezentacji nakreślił akty prawne, które regulują opiekę nad zwierzętami w odniesieniu do zadań samorządów, przedstawił zadania nałożone na samorządy w zakresie tej opieki zgodnie z art.11a o ustawie o ochronie zwierząt, pokazał jakie gmina Łubniany ponosi koszty w związku z realizacją tych zadań w przeciągu 5 lat, zwrócił uwagę na istotne niedogodności w realizacji zadań w zakresie opieki nad zwierzętami, podał propozycje odnośnie rozwiązania problemu z małą ilością schronisk, przedstawił nieprecyzyjne przepisy w zakresie opieki nad zwierzętami dzikimi i uregulowania prawne w tym zakresie, przedstawił propozycję odnośnie rozwiązanie problemu z rannymi dzikimi zwierzętami. Zwrócił uwagę na zalety obowiązkowego i trwałego znakowania zwierząt. Kolejnym punktem porządku spotkania były Wybory Samorządowe 2018. Następnie Pan Kołodziej poinformował obecnych o ofertach jakie otrzymał w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla kadr zarządzających oświatą.  Pod koniec spotkania zaprezentowała się firmy INNPACT ze Wrocławia. Prelegentem był Pan Paweł Durkiewicz, który przedstawił zalety swojej firmy. Innpact jest niezależną firmą doradczą, której celem jest wspieranie klientów w szeroko pojętym obszarze optymalizacji kosztów energii elektrycznej i gazu, a także w zakresie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia mediów energetycznych. Swoja działalność rozpoczęli w 2008 roku i stali się liderem polskiego rynku w dziedzinie optymalizacji kosztów mediów.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy