2017.01.18 Noworoczne spotkanie członków z Jego Ekscelencją Andrzejem Czają Biskupem Opolskim

b_0_120_16777215_00_images_18.01.2017Glebinow_18.01.2017Glebinow19.jpgDnia 18 stycznia 2017 roku odbyło się tradycyjne noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego  z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają Biskupem Opolskim w Ośrodku Formacyjno - Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie.  Po krótkim przywitaniu obecnych członków, a szczególnie Posła Ryszarda Gallę, Wicemarszałka Romana Kolka, Sekretarz TSKN-u Zuzannę Donath-Kasiurę przez Przewodniczącego Zarządu Pana Józefa Swaczynę, przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania.


Omówione zostały sprawy bieżące Stowarzyszenia, w tym ustalono zakres tematyczny spotkań na rok 2017, a także przedyskutowano aktualny temat dotyczący reformy edukacji, czyli przekształcanie szkół, oraz wygaszania gimnazjów.
Następnie Przewodniczący Zarządu powitał gościa spotkania Biskupa Andrzeja Czaję, który wygłosił prelekcję na temat: Wyrzeczenie się przemocy oraz styl polityki na rzecz pokoju. Swoimi rozważaniami Biskup nawiązał do Orędzia Noworocznego, który wygłosił Papież Franciszek.  Zauważył, że w prowadzeniu polityki pokoju nie wystarczają dobre chęci, ale ważny jest styl procedowania sprawy. Pokój jest darem otrzymanym od Boga, lecz człowiek nie zawsze potrafi się tym darem odpowiednio posłużyć. Wspólnotę trzeba budować bez przemocy, szukając rozwiązania w dialogu z druga stroną oraz należy zawsze szanować ludzką godność, gdyż tylko pokój zapewni ludzkości prawdziwy postęp. Biskup zakończył swoje rozważania myślą, że sztuką jest wygrać maraton, a nie bieg na 60 m.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy