2017.09.13 Spotkanie Członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Jemielnicy

b_0_120_16777215_00_images_Jemielnica2017_Jemielnica201702.jpgDnia 13 września 2017 r. w OswaldArenie w Jemielnicy odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego. Tematem wiodącym było nauczanie języka mniejszości narodowych w świetle nowego rozporządzenia MEN.


Tradycyjnie spotkanie otwarte zostało przez Przewodniczącego Zarządu, Pana Józefa Swaczynę oraz  przez gospodarza Gminy Jemielnica, Pana Marcina Wycisło, którzy przywitali przybyłych członków oraz zaproszonych gości. Po oficjalnym otwarciu głos zabrał Pan Waldemar Gaida, który omówił temat dotyczący nauczania języka mniejszości narodowej według nowego rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Członkom oraz obecnym kierownikom jednostek oświatowych i dyrektorom szkół wyjaśnił zmiany i nieścisłości, związane z nowym rozporządzeniem w zakresie nauczania języka mniejszości narodowej, które po głębszej analizie pozostawia wiele otwartych pytań dotyczących nauczania języka mniejszości narodowej.


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy