2018.05.23 Spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego w Dańcu

 b_0_120_16777215_00_images_23.05.2018Daniec_Daniec23.0504.jpgW dniu 23 maja 2018 r. w restauracji „Na Wzgórzu” w Dańcu, w gminie Chrząstowice odbyło się spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podczas którego tematem przewodnim była nowa ustawa o Prawie łowieckim. Na drugą część spotkania zaproszony został Opolski Kurator Oświaty pan Michał Siek, który przyjął zaproszenie i zaszczycił zebranych członków i przedstawicieli oświaty swoją obecnością.  


      Spotkanie otwarte zostało przez Przewodniczącego Zarządu, Pana Józefa Swaczynę oraz  przez gospodarza Gminy Chrząstowice, Wójta Floriana Ciecior.  Po oficjalnym otwarciu i przyjęciu zmiany porządku spotkania, ze względu na przybycie Opolskiego Kuratora Oświaty, wójt zaprezentował walory i ciekawostki na temat swojej gminy.
Następnie głos zabrał pan Marcin Wycisło, Wójt Gminy Jemielnica, który omówił temat dotyczący nowej ustawy o Prawie łowieckim.
W drugiej części spotkania tematem przewodnim była nowa interpretacja zapisów ustawy dotyczącej nauczania języka niemieckiego jako mniejszościowego i jako obcego. Pan Kurator również oczekuje na jakąś decyzję z MEN odnośnie pisma wystosowanego dnia 15 marca br. i podanych w nim zmian w kwestii nauczania niemieckiego jako mniejszościowego i nowożytnego równolegle.
Członkowie Stowarzyszenia wspólnie opowiedzieli się za stanowiskiem, iż nadal będą przestrzegać i stosować dotychczasowe przepisy i prawo oświatowe w związku z  podpisywaniem i przygotowywaniem arkuszy organizacyjnych. Ich stanowisko popierają opinie prawne Kancelarii pana Waldemara Piontka oraz pana prof. dr hab. Grzegorza Janusza z Zakładu Praw Człowieka w Lublinie, jak również opinia prawna otrzymana z Biura Analiz Sejmowych.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy