Noworoczne spotkanie członków z Biskupem Opolskim

W dniu 20 lutego br. odbyło się w Ośrodku Formacyjno - Wypoczynkowym "Rybak" w Głębinowie tradycyjne, noworoczne spotkanie członków Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego z Jego Ekscelencją ks. prof. dr hab. Andrzejem Czają, Biskupem Opolskim.

Po krótkim przywitaniu obecnych, Przewodniczący przedstawił nowo przyjętych członków, którzy wzmocnili szeregi Stowarzyszenia oraz życzył im owocnej współpracy. Szczególnie powitał Wicemarszałka Romana Kolka oraz Przewodniczącego TSKN, który jednocześnie piastuje stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego, Pana Rafała Bartka. Obu Panom pogratulował objęcia stanowisk oraz życzył zadowolenia z pełnienia nowych funkcji. Następnie przystąpiono do omówienia poszczególnych punktów porządku spotkania. Przewodniczący Zarządu omówił kwestie dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia, w tym ustalono wstępny zakres tematyczny spotkań na rok 2019 oraz podano datę i miejsce Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Kolejno Przewodniczący Zarządu przywitał gościa spotkania Biskupa Andrzeja Czaję. Biskup wygłosił słowo dotyczące postrzegania współczesnego Kościoła. Spostrzeżenia te dotyczyły zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów, na które wystawiony jest współczesny Kościół.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący podziękował Biskupowi za wygłoszone słowo oraz wręczył bukiet kwiatów.

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy