Statut Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Pobierz


Tekst jednolity STATUTU w rozumieniu art. 9 ust 4 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działania


§1


Stowarzyszenie zwane dalej Stowarzyszeniem nosi nazwę Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe i jest osobą prawną.


§2


Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.

Czytaj więcej...

Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe

2010 (C) Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe w Leśnicy